Kurs for alle - til deg som trenger opplæring

E-læring gjør arbeidsdagen enklere.
Ta et kurs i dag og få kursbeviset umiddelbart!

Fallsikringskurs

For deg som skal arbeide i høyden eller andre plasser det er fare for å falle ned til usikker grunn.

Stillasbrukerkurs

Brukerkurs stillas

For deg som skal arbeide i ferdigbygget stillas

Stillaskurs

Stillaskurs 2-9m

For deg som skal bygge og arbeide i stillas

motorsag skogkurs

Motorsagkurs

For deg som skal arbeide med motorsag i skogen, landbruk eller har annet behov for bruk av sag

Brannvern grunnkurs

Kurs i brannvern for ansatte i bedrifter, eller for deg som ønsker kurs i brannvern.

Brannvern
landbruk

Brannvernkurs for deg som jobber i landbruket.

Brannvern Skole og Barnehage

Brannvernkurs for deg som jobber i skole eller barnehage

Brannvern Helse og Omsorg

Brannvernkurs for deg som jobber i helse og omsorgsyrket.

Brannvern Hotell og overnatting

Kurs i brannvern for ansatte hotell og overnattingsyrket

Kurs i bruk av Åndedrettsvern

Kurset passer for alle som har behov for å bruke åndedrettsvern eller filtrerende masker

Førstehjelp med AED (Hjertestarter)

Førstehjelpskurs med teoretisk bruk av AED (Hjertestarter)

FSE Kurs med førstehjelp

Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Kjemikaliekurs bruk, sikkerhet og oppbevaring

Kurs for deg som jobber med kjemikalier. Dette gjelder alt fra renhold, industri, oppdrett eller butikk.

Farlig verktøy i arbeide

Kurs for deg som må ha dokumentert opplæring på bruk av verktøy som defineres som farlig.

Liftkurs – Personløfter – Klasse A+B+C

Kurs for bruk av peronløfter - Lift for deg som skal arbeide i peronløfter.

HMS kurs for Ledere

HMS kurs for deg som er leder eller mellomleder i en bedrift.

HMS kurs verneombud

HMS kurs for deg som er verneombud

HMS kurs
Jordbruk

HMS kurs for deg som arbeider i landbruket, enten som vikar, fast eller er familie som jobber i bedriften.

HMS grunnkurs for ansatte

HMS kurs for deg som er ansatt i en bedrift og ønsker innføring i HMS på arbeidsplassen.

Egenutformet e-læringskurs for din bedrift.

Trenger din bedrift egne kurs som er tilpasset din bedrift kan vi utforme dette etter ønske fra dere.
Det kan være alt fra egne HMS rutiner til egen opplæring av ansatte eller kunder.
Ta kontakt med oss og vi utformer kurset etter eget ønske fra dere.

Eksmpel på dette kan være eget brannvernkurs, da inkluderer vi deres rutiner, rømningsplan etc i kurset slik at ansatte får målrettet opplæring.

Kurs med praktisk opplæring.

Noen av våre kurs krever praktisk opplæring.
Fallsikringskurs, motorsagkurs, stillaskurs 2-9m og personløfter kurs.
Vi kjører selv praktisk opplæring på motorsagkurs og fallsikring, men bruker 3. part i praktisk opplæring i bruk av peronløfter og stillaskurs.
Dere som bedrift kan også ha intern opplæring av disse, vi kan være behjelpelig med oppsett av hva denne praktiske utførelsen må inneholde.